Split payment, czyli płatność podzielona – co warto wiedzieć?

Od 1 lipca 2018 wszedł w życie mechanizm podzielonej płatności (split payment), dotyczy on wyłącznie transakcji pomiędzy przedsiębiorstwami, co ma się przyczynić do uszczelnienia systemu podatkowego i ograniczyć proceder wyłudzania VAT.

Split payment to możliwość zapłacenia za fakturę  z wykorzystaniem tzw. komunikatu przelewu, co oznacza, że możliwe jest tylko za pomocą przelewu bankowego.  Art. 108a ust. 2 ustawy o VAT określa w jaki sposób można dokonać płatności:

  • całość kwoty podatku VAT lub jej część na rachunek VAT
  •  kwota netto faktury na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy bądź rozliczenie jej gotówką.

Kwota netto jest dostępna dla przedsiębiorcy bez ograniczeń, VAT umieszczony na osobnym koncie będzie można wykorzystać jedynie do:

  • płacenia VAT kontrahentom ale tylko na konto VAT
  •  rozliczeń z fiskusem
  • zwrotu nienależnie otrzymanych środków na rachunek VAT
  • przekazania środków na inny rachunek VAT tego samego posiadacza
  • po wyrażeniu zgody przez Naczelnika US przekazane na rachunek rozliczeniowy

split payment

Rachunek VAT może zostać uznany zgodnie z art. 62b ust. 1 ustawy Prawo Bankowe środkami z tytułu:

  • Zwrotu podatku z US
  • Przekazania środków z innego konta VAT tego samego posiadacza
  • Zapłata podatku VAT od faktury sprzedaży

Podatnik nie może wpłacać środków na to konto wg własnego uznania.

 

Z płatności z zastosowaniem split payment korzystać mogą tylko przedsiębiorcy rozliczający się w złotych polskich.

 

Wykorzystując, mechanizm split payment można opłacić faktury wystawione przed 1 lipca 2018.

Rozliczenie transakcji z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności jest dobrowolne, sposób zapłaty wybiera nabywca.  Ustawodawca zachęca podatników od korzystania z tego rozwiązania m.in. przez przyspieszenie zwrotu VAT do 25 dni, zwolnienie z odpowiedzialności solidarnej oraz niestosowanie sankcji w VAT.

Ustawodawca pracuje nad projektem , który wprowadzałby obowiązkowy split payment dla pewnych branż, głównie tych w których obecnie funkcjonuje mechanizm odwrotnego obciążenia i solidarnej odpowiedzialności. Jednak takie rozwiązanie może być wprowadzone nie wcześniej niż od 1 stycznia 2019.

 

Rachunek VAT

W świetle brzmienia art. 62a ust. 3 projektu nowelizacji ustawy Prawo bankowe – banki obowiązkowo muszą założyć rachunek VAT dla rachunków rozliczeniowych do 30 czerwca 2018. W przypadku gdy podatnik posiada w jednym banku wiele rachunków rozliczeniowych bank zakłada jeden wspólny rachunek VAT. Przedsiębiorca chcący posiadać osobne rachunki VAT dla poszczególnych rachunków rozliczeniowych musi złożyć wniosek w banku. Rachunek VAT otwierany jest obligatoryjnie jego prowadzenie nie wymaga zawarcia dodatkowej umowy oraz nie są pobierane opłaty ani prowizje za jego prowadzenie. Oprocentowanie rachunku VAT jest zależne od tego czy rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy jest oprocentowany. Wynika to z ustaleń pomiędzy przedsiębiorcą i bankiem. Zgodnie z przepisami odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku VAT będą automatycznie zapisywane na rachunku zwykłym firmy.

 

Żródło

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl

https://ksiegowosc.infor.pl

https://www.forbes.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *