Podwójne opodatkowanie w spółce z o.o.

Na czym polega podwójne opodatkowanie w spółce z o.o.? Wyjaśniamy …

podwójne opodatkowanie

Spółka z o.o. posiada osobowość prawną w związku z czym opłaca podatek od dochodu. Następnie płacą  go wspólnicy jako osoby fizyczne, wypłacając pieniądze ze spółki.

Prowadząc spółkę o ograniczonej odpowiedzialności nie mamy możliwości swobodnego wypłacania środków z rachunku firmy.  Fizycznie środki te należą do samej spółki.

Oczywiście istnieje możliwość wypłacenia udziałowcom dywidendy.  Wtedy i oni muszą odprowadzić podatek, to właśnie istota podwójnego opodatkowania. Wypłata dywidendy nie jest kosztem dla spółki i nie zmniejsza podatku dochodowego, który należy zapłacić.

Kolejnym rozwiązaniem które wiąże się z podwójnym opodatkowaniem jest umowa o pracę. Wynagrodzenie z jej tytułu obciążone jest ok. 42% daniną na rzecz Państwa.

 

Więc jak wypłacać pieniądze ze spółki by uniknąć podwójnego opodatkowania?

  • powierzenie obowiązków prezesa lub członka zarządu spółki

Spółka aby działać musi posiadać zarząd ( jednoosobowy- prezes lub szerszy – członkowie zarządu). Wspólnicy mogą powołać prezesa lub członków zarządu. Uchwałą powołać go do pełnienia funkcji za wynagrodzeniem.

Dla spółki wynagrodzenie jest kosztem, a członek zarządu zostanie opodatkowany według skali 18% lub 32%. Od takiego wynagrodzenia nie odprowadza się składek ZUS.

  • wynajem powierzchni biurowej

W procesie rejestracji spółki należy podać adres jej siedziby oraz prawo do lokalu. Rejestrowanie spółek we własnym mieszkaniu jest bardzo popularne.  Korzystnie jest podpisać ze sobą umowę najmu. W takim przypadku jako formę opodatkowania należy wybrać ryczałt. W takim przypadku podatek od przychodu wynosi 8,5% do kwoty 100 000 zł a 12,5% powyżej tej kwoty, a dla spółki jest to koszt.

  • delegacje, diety

Spółka z o.o. może zwracać koszty podróży i noclegów członkom zarządu i pracownikom. Wszystkie podróże służbowe z wykorzystaniem prywatnego auta będą rozliczane na podstawie kilometrówki lub ryczałtu. Ten drugi uzależniony jest od wielkości miasta i pojemności silnika. Ryczałt zwalnia nas z obowiązku skrupulatnego dokumentowania każdej podróży.

  • szkolenia

W przypadku pełnienia funkcji prezesa koszty szkoleń zawodowych czy kursów językowych mogą być uznane za koszty spółki z o.o.

  • umowa o dzieło

Wyróżniamy dwa rodzaje umów o dzieło z 50% i 20% kosztami uzyskania przychodu.

50% KUP – może być zastosowana tylko gdy dochodzi do przekazania praw autorskich. Suma odliczonych kosztów nie może przekroczyć 85 528 zł. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 22 ust. 9 pkt. 1-3 mówi o osobach które mogą skorzystać z 50% KUP.

20% KUP – ma zastosowanie dla wszystkich dzieł nie objętych prawami autorskimi.

 

 

 

Źródło:

https://money.pl/

https://infor.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *