Mały ZUS dla przedsiębiorcy – zmiany już od 2019 r.

Projekt rządowy ustawy zakłada, że Mały ZUS będą mogli płacić od 1 stycznia 2019 najmniejsi polscy przedsiębiorcy.

 

biuro rachunkowe, księgowość, łódź

Co oznacza w praktyce Mały ZUS?

Ze zmian wprowadzanych przez ustawę będą mogły skorzystać firmy jednoosobowe

W świetle obecnych przepisów przedsiębiorcy niezależnie od wielkości przychodu płacą taką samą składkę ZUS, na dzień dzisiejszy wynosi ona 1232,16 zł. Osoby zakładające firmę po raz pierwszy mają możliwość skorzystania z preferencyjnej składki w kwocie 520 zł (ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) ale tylko przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności. Po przekroczeniu tego okresu niezależnie od osiąganego przychodu przedsiębiorca jest zobligowany do płacenia pełnej składki ZUS.

 

Zgodnie z projektem przyjętym w ostatnich dniach przez Sejm nastąpić mają zmiany które są szansą na poprawę sytuacji.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność, których przeciętny przychód miesięczny nie przekroczy 2,5 krotności minimalnego wynagrodzenia będą mogły płacić niższe, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne (składka na ubezpieczenie zdrowotne pozostaje bez zmian).

Projekt przewiduje, że przedsiębiorca który rozpoczynając działalność osiągnie przychody niższe niż połowa minimalnego wynagrodzenia nie będzie musiał się rejestrować i płacić składek. Po przekroczeniu tego progu natomiast można będzie skorzystać z ulgi na start przez okres 6 miesięcy. W praktyce oznaczać to dalsze zwolnienie ze składek społecznych przy jednoczesnej rejestracji działalności. Kolejne dwa lata będzie istniała możliwość korzystania z preferencyjnej składki społecznej (200 zł). Po tym czasie jeżeli przychody nie przekroczą 2,5 krotności najniższego wynagrodzenia (5250 zł w 2018 r.) będzie można skorzystać z tzw. Małego ZUS-u. (oznacza to, że do momentu osiągnięcia przeciętnego przychodu ok. 1240 zł przedsiębiorca będzie płacił obniżoną stałą kwotę ok. 520 zł, potem za każdą złotówkę przychodu jego składki będą rosły o 16 groszy)

Osoba (dotyczy osób nie prowadzących żadnej działalności prze ostatnie 5 lat) zakładająca działalność w 2019 roku będzie mogła skorzystać z ulgi na start (przedsiębiorca płaci tylko składkę zdrowotną), przez 24 miesiące z preferencyjnego ZUS, a potem z małego ZUS.

Jak długo przedsiębiorca będzie mógł korzystać z Małego ZUS?

Z “małego ZUS” przedsiębiorca będzie mógł skorzystać przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat prowadzenia działalności, przez pozostałe 2 lata będzie opłacał składki społeczne w pełnej wysokości.

Górną granicą korzystania z “małego ZUS”, jest roczny przychód przekraczający 30 krotność minimalnego wynagrodzenia, czyli w chwili obecnej 5250 zł miesięcznie. Przychód liczymy za cały poprzedni rok, dzielimy go przez 12 na tej podstawie otrzymujemy miesięczny przychód na podstawie którego wyliczamy składkę na ubezpieczenie społeczne, która będzie taka sama w każdym kolejnym miesiącu roku.

 

 

Źródło:

https:// infor.pl/

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/

Podwójne opodatkowanie w spółce z o.o.

Na czym polega podwójne opodatkowanie w spółce z o.o.? Wyjaśniamy …

podwójne opodatkowanie

Spółka z o.o. posiada osobowość prawną w związku z czym opłaca podatek od dochodu. Następnie płacą  go wspólnicy jako osoby fizyczne, wypłacając pieniądze ze spółki.

Prowadząc spółkę o ograniczonej odpowiedzialności nie mamy możliwości swobodnego wypłacania środków z rachunku firmy.  Fizycznie środki te należą do samej spółki.

Oczywiście istnieje możliwość wypłacenia udziałowcom dywidendy.  Wtedy i oni muszą odprowadzić podatek, to właśnie istota podwójnego opodatkowania. Wypłata dywidendy nie jest kosztem dla spółki i nie zmniejsza podatku dochodowego, który należy zapłacić.

Kolejnym rozwiązaniem które wiąże się z podwójnym opodatkowaniem jest umowa o pracę. Wynagrodzenie z jej tytułu obciążone jest ok. 42% daniną na rzecz Państwa.

 

Więc jak wypłacać pieniądze ze spółki by uniknąć podwójnego opodatkowania?

 • powierzenie obowiązków prezesa lub członka zarządu spółki

Spółka aby działać musi posiadać zarząd ( jednoosobowy- prezes lub szerszy – członkowie zarządu). Wspólnicy mogą powołać prezesa lub członków zarządu. Uchwałą powołać go do pełnienia funkcji za wynagrodzeniem.

Dla spółki wynagrodzenie jest kosztem, a członek zarządu zostanie opodatkowany według skali 18% lub 32%. Od takiego wynagrodzenia nie odprowadza się składek ZUS.

 • wynajem powierzchni biurowej

W procesie rejestracji spółki należy podać adres jej siedziby oraz prawo do lokalu. Rejestrowanie spółek we własnym mieszkaniu jest bardzo popularne.  Korzystnie jest podpisać ze sobą umowę najmu. W takim przypadku jako formę opodatkowania należy wybrać ryczałt. W takim przypadku podatek od przychodu wynosi 8,5% do kwoty 100 000 zł a 12,5% powyżej tej kwoty, a dla spółki jest to koszt.

 • delegacje, diety

Spółka z o.o. może zwracać koszty podróży i noclegów członkom zarządu i pracownikom. Wszystkie podróże służbowe z wykorzystaniem prywatnego auta będą rozliczane na podstawie kilometrówki lub ryczałtu. Ten drugi uzależniony jest od wielkości miasta i pojemności silnika. Ryczałt zwalnia nas z obowiązku skrupulatnego dokumentowania każdej podróży.

 • szkolenia

W przypadku pełnienia funkcji prezesa koszty szkoleń zawodowych czy kursów językowych mogą być uznane za koszty spółki z o.o.

 • umowa o dzieło

Wyróżniamy dwa rodzaje umów o dzieło z 50% i 20% kosztami uzyskania przychodu.

50% KUP – może być zastosowana tylko gdy dochodzi do przekazania praw autorskich. Suma odliczonych kosztów nie może przekroczyć 85 528 zł. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 22 ust. 9 pkt. 1-3 mówi o osobach które mogą skorzystać z 50% KUP.

20% KUP – ma zastosowanie dla wszystkich dzieł nie objętych prawami autorskimi.

 

 

 

Źródło:

https://money.pl/

https://infor.pl/

Split payment, czyli płatność podzielona – co warto wiedzieć?

Od 1 lipca 2018 wszedł w życie mechanizm podzielonej płatności (split payment), dotyczy on wyłącznie transakcji pomiędzy przedsiębiorstwami, co ma się przyczynić do uszczelnienia systemu podatkowego i ograniczyć proceder wyłudzania VAT.

Split payment to możliwość zapłacenia za fakturę  z wykorzystaniem tzw. komunikatu przelewu, co oznacza, że możliwe jest tylko za pomocą przelewu bankowego.  Art. 108a ust. 2 ustawy o VAT określa w jaki sposób można dokonać płatności:

 • całość kwoty podatku VAT lub jej część na rachunek VAT
 •  kwota netto faktury na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy bądź rozliczenie jej gotówką.

Kwota netto jest dostępna dla przedsiębiorcy bez ograniczeń, VAT umieszczony na osobnym koncie będzie można wykorzystać jedynie do:

 • płacenia VAT kontrahentom ale tylko na konto VAT
 •  rozliczeń z fiskusem
 • zwrotu nienależnie otrzymanych środków na rachunek VAT
 • przekazania środków na inny rachunek VAT tego samego posiadacza
 • po wyrażeniu zgody przez Naczelnika US przekazane na rachunek rozliczeniowy

split payment

Rachunek VAT może zostać uznany zgodnie z art. 62b ust. 1 ustawy Prawo Bankowe środkami z tytułu:

 • Zwrotu podatku z US
 • Przekazania środków z innego konta VAT tego samego posiadacza
 • Zapłata podatku VAT od faktury sprzedaży

Podatnik nie może wpłacać środków na to konto wg własnego uznania.

 

Z płatności z zastosowaniem split payment korzystać mogą tylko przedsiębiorcy rozliczający się w złotych polskich.

 

Wykorzystując, mechanizm split payment można opłacić faktury wystawione przed 1 lipca 2018.

Rozliczenie transakcji z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności jest dobrowolne, sposób zapłaty wybiera nabywca.  Ustawodawca zachęca podatników od korzystania z tego rozwiązania m.in. przez przyspieszenie zwrotu VAT do 25 dni, zwolnienie z odpowiedzialności solidarnej oraz niestosowanie sankcji w VAT.

Ustawodawca pracuje nad projektem , który wprowadzałby obowiązkowy split payment dla pewnych branż, głównie tych w których obecnie funkcjonuje mechanizm odwrotnego obciążenia i solidarnej odpowiedzialności. Jednak takie rozwiązanie może być wprowadzone nie wcześniej niż od 1 stycznia 2019.

 

Rachunek VAT

W świetle brzmienia art. 62a ust. 3 projektu nowelizacji ustawy Prawo bankowe – banki obowiązkowo muszą założyć rachunek VAT dla rachunków rozliczeniowych do 30 czerwca 2018. W przypadku gdy podatnik posiada w jednym banku wiele rachunków rozliczeniowych bank zakłada jeden wspólny rachunek VAT. Przedsiębiorca chcący posiadać osobne rachunki VAT dla poszczególnych rachunków rozliczeniowych musi złożyć wniosek w banku. Rachunek VAT otwierany jest obligatoryjnie jego prowadzenie nie wymaga zawarcia dodatkowej umowy oraz nie są pobierane opłaty ani prowizje za jego prowadzenie. Oprocentowanie rachunku VAT jest zależne od tego czy rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy jest oprocentowany. Wynika to z ustaleń pomiędzy przedsiębiorcą i bankiem. Zgodnie z przepisami odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku VAT będą automatycznie zapisywane na rachunku zwykłym firmy.

 

Żródło

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl

https://ksiegowosc.infor.pl

https://www.forbes.pl

JPK obowiązek dla mikroprzedsiębiorcy już od stycznia 2018

JPK? Już od stycznia 2018 roku obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmie również mikroprzedsiębiorców. Jest to kolejne utrudnienie i obowiązek dla mikroprzedsiębiorców którzy często prowadzą swoją księgowość na własną rękę.

 

Czym jest JPK?

To nic innego jak zbiór danych finansowych takich jak ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, faktury, wyciągi bankowe, księgi przychodów i rozchodów przygotowane przy użyciu specjalnego programu komputerowego (dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa).

 

JPK

 

Kiedy należy składać JPK_VAT?

Od 1 stycznia 2018 pliki JPK _VAT o prowadzonej ewidencji trzeba będzie składać do 25 dnia po zakończeniu danego miesiąca (czyli np. do 25 lutego wysyłasz informacje za styczeń). Jeśli do tej pory rozliczałeś się kwartalnie od nowego roku pliki JPK_VAT wysyłasz co miesiąc.

 

Jakie są konsekwencje niezłożenia JPK_VAT?

Jednolity plik kontrolny ma charakter informacji podatkowej, dlatego niezłożenie go w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe. Wysokość grzywny zależy od okoliczności, stopnia szkodliwości społecznej oraz sposobu dokonania czynu. Jej wysokość w 2017 roku wynosiła od 200 zł do nawet 40 000zł w zależności od tego czy kara nałożona była mandatem, nakazem czy wyrokiem sądu.

 

Jak złożyć JPK_VAT?

JPK _VAT składa się z danych identyfikujących podatnika (np. NIP, REGON), właściwy urząd skarbowy (kod urzędu) oraz danych dotyczących dokumentów sprzedażowych i zakupowych. Póki co JPK _VAT musi być opatrzony bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, czyli e-podpisem z certyfikatem, za który trzeba zapłacić. O ile jest on popularnym narzędziem wśród dużych, średnich czy nawet małych firm, nie jest tak często używany wśród mikroprzedsiębiorców.

 

Jaki jest cel wprowadzenia JPK

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, celem wprowadzenia JPK jest umożliwienie podatnikom przekazywania informacji organom podatkowym w formie elektronicznej. Takie rozwiązanie ma być dla nich mniej uciążliwe i tańsze.

W rzeczywistości najistotniejszym celem wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego jest skrócenie czasu kontroli podatkowej oraz poprawa jej wyników. W niebudzących wątpliwości przypadkach ta forma udostępniania informacji pozwoli odstąpić od kontroli.

 

 

Źródło
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl
http://ksiegowosc.infor.pl
http://www.finanse.mf.gov.p
https://businessinsider.com.pl

Jakie biuro rachunkowe wybrać – małe czy duże??

 

Szukając księgowego dla swojej firmy zapewne przeglądacie wiele ofert oraz stron internetowych i zastanawiacie się, na które duże czy małe biuro rachunkowe się zdecydować. Wieloletnie doświadczenie praktyczne poparte wiedzą merytoryczną to główne cechy których szukamy u przyszłego księgowego. Jednak czy wsparcie oraz kompleksowa pomoc nie jest równie ważna? Czy w związku z tym wybór dużego lub małego biura rachunkowego ma jakieś znaczenie?

biuro rachunkowe; księgowość; brat-pit; biuro rachunkowe łódź

Oczywiście  każde biuro powinno oferować taką samą jakość usług każdemu ze swoich klientów i bez względu na ich ilość. Nie mam tutaj na myśli prawidłowego rozliczenia z urzędem skarbowym, ale indywidualne podejście i pomoc w wprowadzeniu rozwiązań optymalizujących wydatki firmy. W praktyce jednak w dużym biurze rachunkowym jesteś Klientem jednym z wielu, a przez to anonimowym. Sporym problemem może być również rozproszona odpowiedzialność kiedy to za prowadzenie dokumentacji odpowiada kilka osób. Możliwość bezpośredniego kontaktu z twoim opiekunem również może okazać się utrudniona – jeden księgowy obsługuje od  kilkunastu do kilkudziesięciu firm. Niektóre podmioty radzą sobie z tym problemem uruchamiając infolinie, ale żadne z tych rozwiązań nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z księgowym. Zaletą dużego biura będzie z pewnością szersza oferta i zakres usług. Nie rzadko takie firmy zatrudniają nie tylko księgowych, ale również radców prawnych, czy specjalistów zajmujących się konkretnymi branżami.

Małe biuro oprócz szerokiego pakietu usług to przede wszystkim możliwość osobistego spotkania się ze swoim księgowym. Dzięki temu zawsze można liczyć na indywidualne podejście oraz wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wydatki firmy. Ponadto małe biura cechują się też nieszablonowością działania, która polega przede wszystkim na szczegółowym uwzględnianiu potrzeb klienta. Godziny pracy takich podmiotów często bywają krótsze niż dużych biur rachunkowych, ale w zamian kontakt telefoniczny, czy odbiór dokumentów od Klienta nie stanowi problemu i nie jest tak ograniczony godzinowo. Przedsiębiorca może również liczyć po podpisaniu stosownych pełnomocnictw na reprezentację przed urzędami.  Małe biuro rachunkowe ma jeszcze jedną dużą zaletę, możesz się do nich zgłosić jeszcze przed otwarciem swojej firmy i skorzystać z doradztwa w wyborze jak najbardziej korzystnej formy opodatkowania dla rodzaju działalności którą zamierzasz rozpocząć.

Jak więc widać wybór między dużym a małym biurem zależy w dużej mierze od naszych oczekiwać. Jeśli zależy nam na bliskiej relacji z księgowym oraz możliwości rozwiązywania pilnych problemów poza standardowymi godzinami pracy to lepiej wybrać biuro małe.