Mały ZUS dla przedsiębiorcy – zmiany już od 2019 r.

Projekt rządowy ustawy zakłada, że Mały ZUS będą mogli płacić od 1 stycznia 2019 najmniejsi polscy przedsiębiorcy.

 

biuro rachunkowe, księgowość, łódź

Co oznacza w praktyce Mały ZUS?

Ze zmian wprowadzanych przez ustawę będą mogły skorzystać firmy jednoosobowe

W świetle obecnych przepisów przedsiębiorcy niezależnie od wielkości przychodu płacą taką samą składkę ZUS, na dzień dzisiejszy wynosi ona 1232,16 zł. Osoby zakładające firmę po raz pierwszy mają możliwość skorzystania z preferencyjnej składki w kwocie 520 zł (ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) ale tylko przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności. Po przekroczeniu tego okresu niezależnie od osiąganego przychodu przedsiębiorca jest zobligowany do płacenia pełnej składki ZUS.

 

Zgodnie z projektem przyjętym w ostatnich dniach przez Sejm nastąpić mają zmiany które są szansą na poprawę sytuacji.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność, których przeciętny przychód miesięczny nie przekroczy 2,5 krotności minimalnego wynagrodzenia będą mogły płacić niższe, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne (składka na ubezpieczenie zdrowotne pozostaje bez zmian).

Projekt przewiduje, że przedsiębiorca który rozpoczynając działalność osiągnie przychody niższe niż połowa minimalnego wynagrodzenia nie będzie musiał się rejestrować i płacić składek. Po przekroczeniu tego progu natomiast można będzie skorzystać z ulgi na start przez okres 6 miesięcy. W praktyce oznaczać to dalsze zwolnienie ze składek społecznych przy jednoczesnej rejestracji działalności. Kolejne dwa lata będzie istniała możliwość korzystania z preferencyjnej składki społecznej (200 zł). Po tym czasie jeżeli przychody nie przekroczą 2,5 krotności najniższego wynagrodzenia (5250 zł w 2018 r.) będzie można skorzystać z tzw. Małego ZUS-u. (oznacza to, że do momentu osiągnięcia przeciętnego przychodu ok. 1240 zł przedsiębiorca będzie płacił obniżoną stałą kwotę ok. 520 zł, potem za każdą złotówkę przychodu jego składki będą rosły o 16 groszy)

Osoba (dotyczy osób nie prowadzących żadnej działalności prze ostatnie 5 lat) zakładająca działalność w 2019 roku będzie mogła skorzystać z ulgi na start (przedsiębiorca płaci tylko składkę zdrowotną), przez 24 miesiące z preferencyjnego ZUS, a potem z małego ZUS.

Jak długo przedsiębiorca będzie mógł korzystać z Małego ZUS?

Z „małego ZUS” przedsiębiorca będzie mógł skorzystać przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat prowadzenia działalności, przez pozostałe 2 lata będzie opłacał składki społeczne w pełnej wysokości.

Górną granicą korzystania z „małego ZUS”, jest roczny przychód przekraczający 30 krotność minimalnego wynagrodzenia, czyli w chwili obecnej 5250 zł miesięcznie. Przychód liczymy za cały poprzedni rok, dzielimy go przez 12 na tej podstawie otrzymujemy miesięczny przychód na podstawie którego wyliczamy składkę na ubezpieczenie społeczne, która będzie taka sama w każdym kolejnym miesiącu roku.

 

 

Źródło:

https:// infor.pl/

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/

Podwójne opodatkowanie w spółce z o.o.

Na czym polega podwójne opodatkowanie w spółce z o.o.? Wyjaśniamy …

podwójne opodatkowanie

Spółka z o.o. posiada osobowość prawną w związku z czym opłaca podatek od dochodu. Następnie płacą  go wspólnicy jako osoby fizyczne, wypłacając pieniądze ze spółki.

Prowadząc spółkę o ograniczonej odpowiedzialności nie mamy możliwości swobodnego wypłacania środków z rachunku firmy.  Fizycznie środki te należą do samej spółki.

Oczywiście istnieje możliwość wypłacenia udziałowcom dywidendy.  Wtedy i oni muszą odprowadzić podatek, to właśnie istota podwójnego opodatkowania. Wypłata dywidendy nie jest kosztem dla spółki i nie zmniejsza podatku dochodowego, który należy zapłacić.

Kolejnym rozwiązaniem które wiąże się z podwójnym opodatkowaniem jest umowa o pracę. Wynagrodzenie z jej tytułu obciążone jest ok. 42% daniną na rzecz Państwa.

 

Więc jak wypłacać pieniądze ze spółki by uniknąć podwójnego opodatkowania?

  • powierzenie obowiązków prezesa lub członka zarządu spółki

Spółka aby działać musi posiadać zarząd ( jednoosobowy- prezes lub szerszy – członkowie zarządu). Wspólnicy mogą powołać prezesa lub członków zarządu. Uchwałą powołać go do pełnienia funkcji za wynagrodzeniem.

Dla spółki wynagrodzenie jest kosztem, a członek zarządu zostanie opodatkowany według skali 18% lub 32%. Od takiego wynagrodzenia nie odprowadza się składek ZUS.

  • wynajem powierzchni biurowej

W procesie rejestracji spółki należy podać adres jej siedziby oraz prawo do lokalu. Rejestrowanie spółek we własnym mieszkaniu jest bardzo popularne.  Korzystnie jest podpisać ze sobą umowę najmu. W takim przypadku jako formę opodatkowania należy wybrać ryczałt. W takim przypadku podatek od przychodu wynosi 8,5% do kwoty 100 000 zł a 12,5% powyżej tej kwoty, a dla spółki jest to koszt.

  • delegacje, diety

Spółka z o.o. może zwracać koszty podróży i noclegów członkom zarządu i pracownikom. Wszystkie podróże służbowe z wykorzystaniem prywatnego auta będą rozliczane na podstawie kilometrówki lub ryczałtu. Ten drugi uzależniony jest od wielkości miasta i pojemności silnika. Ryczałt zwalnia nas z obowiązku skrupulatnego dokumentowania każdej podróży.

  • szkolenia

W przypadku pełnienia funkcji prezesa koszty szkoleń zawodowych czy kursów językowych mogą być uznane za koszty spółki z o.o.

  • umowa o dzieło

Wyróżniamy dwa rodzaje umów o dzieło z 50% i 20% kosztami uzyskania przychodu.

50% KUP – może być zastosowana tylko gdy dochodzi do przekazania praw autorskich. Suma odliczonych kosztów nie może przekroczyć 85 528 zł. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 22 ust. 9 pkt. 1-3 mówi o osobach które mogą skorzystać z 50% KUP.

20% KUP – ma zastosowanie dla wszystkich dzieł nie objętych prawami autorskimi.

 

 

 

Źródło:

https://money.pl/

https://infor.pl/