Split payment, czyli płatność podzielona – co warto wiedzieć?

Od 1 lipca 2018 wszedł w życie mechanizm podzielonej płatności (split payment), dotyczy on wyłącznie transakcji pomiędzy przedsiębiorstwami, co ma się przyczynić do uszczelnienia systemu podatkowego i ograniczyć proceder wyłudzania VAT.

Split payment to możliwość zapłacenia za fakturę  z wykorzystaniem tzw. komunikatu przelewu, co oznacza, że możliwe jest tylko za pomocą przelewu bankowego.  Art. 108a ust. 2 ustawy o VAT określa w jaki sposób można dokonać płatności:

  • całość kwoty podatku VAT lub jej część na rachunek VAT
  •  kwota netto faktury na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy bądź rozliczenie jej gotówką.

Kwota netto jest dostępna dla przedsiębiorcy bez ograniczeń, VAT umieszczony na osobnym koncie będzie można wykorzystać jedynie do:

  • płacenia VAT kontrahentom ale tylko na konto VAT
  •  rozliczeń z fiskusem
  • zwrotu nienależnie otrzymanych środków na rachunek VAT
  • przekazania środków na inny rachunek VAT tego samego posiadacza
  • po wyrażeniu zgody przez Naczelnika US przekazane na rachunek rozliczeniowy

split payment

Rachunek VAT może zostać uznany zgodnie z art. 62b ust. 1 ustawy Prawo Bankowe środkami z tytułu:

  • Zwrotu podatku z US
  • Przekazania środków z innego konta VAT tego samego posiadacza
  • Zapłata podatku VAT od faktury sprzedaży

Podatnik nie może wpłacać środków na to konto wg własnego uznania.

 

Z płatności z zastosowaniem split payment korzystać mogą tylko przedsiębiorcy rozliczający się w złotych polskich.

 

Wykorzystując, mechanizm split payment można opłacić faktury wystawione przed 1 lipca 2018.

Rozliczenie transakcji z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności jest dobrowolne, sposób zapłaty wybiera nabywca.  Ustawodawca zachęca podatników od korzystania z tego rozwiązania m.in. przez przyspieszenie zwrotu VAT do 25 dni, zwolnienie z odpowiedzialności solidarnej oraz niestosowanie sankcji w VAT.

Ustawodawca pracuje nad projektem , który wprowadzałby obowiązkowy split payment dla pewnych branż, głównie tych w których obecnie funkcjonuje mechanizm odwrotnego obciążenia i solidarnej odpowiedzialności. Jednak takie rozwiązanie może być wprowadzone nie wcześniej niż od 1 stycznia 2019.

 

Rachunek VAT

W świetle brzmienia art. 62a ust. 3 projektu nowelizacji ustawy Prawo bankowe – banki obowiązkowo muszą założyć rachunek VAT dla rachunków rozliczeniowych do 30 czerwca 2018. W przypadku gdy podatnik posiada w jednym banku wiele rachunków rozliczeniowych bank zakłada jeden wspólny rachunek VAT. Przedsiębiorca chcący posiadać osobne rachunki VAT dla poszczególnych rachunków rozliczeniowych musi złożyć wniosek w banku. Rachunek VAT otwierany jest obligatoryjnie jego prowadzenie nie wymaga zawarcia dodatkowej umowy oraz nie są pobierane opłaty ani prowizje za jego prowadzenie. Oprocentowanie rachunku VAT jest zależne od tego czy rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy jest oprocentowany. Wynika to z ustaleń pomiędzy przedsiębiorcą i bankiem. Zgodnie z przepisami odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunku VAT będą automatycznie zapisywane na rachunku zwykłym firmy.

 

Żródło

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl

https://ksiegowosc.infor.pl

https://www.forbes.pl

JPK obowiązek dla mikroprzedsiębiorcy już od stycznia 2018

JPK? Już od stycznia 2018 roku obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży VAT i rejestr zakupów VAT) i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmie również mikroprzedsiębiorców. Jest to kolejne utrudnienie i obowiązek dla mikroprzedsiębiorców którzy często prowadzą swoją księgowość na własną rękę.

 

Czym jest JPK?

To nic innego jak zbiór danych finansowych takich jak ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, faktury, wyciągi bankowe, księgi przychodów i rozchodów przygotowane przy użyciu specjalnego programu komputerowego (dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa).

 

JPK

 

Kiedy należy składać JPK_VAT?

Od 1 stycznia 2018 pliki JPK _VAT o prowadzonej ewidencji trzeba będzie składać do 25 dnia po zakończeniu danego miesiąca (czyli np. do 25 lutego wysyłasz informacje za styczeń). Jeśli do tej pory rozliczałeś się kwartalnie od nowego roku pliki JPK_VAT wysyłasz co miesiąc.

 

Jakie są konsekwencje niezłożenia JPK_VAT?

Jednolity plik kontrolny ma charakter informacji podatkowej, dlatego niezłożenie go w terminie może spowodować sankcje karno-skarbowe. Wysokość grzywny zależy od okoliczności, stopnia szkodliwości społecznej oraz sposobu dokonania czynu. Jej wysokość w 2017 roku wynosiła od 200 zł do nawet 40 000zł w zależności od tego czy kara nałożona była mandatem, nakazem czy wyrokiem sądu.

 

Jak złożyć JPK_VAT?

JPK _VAT składa się z danych identyfikujących podatnika (np. NIP, REGON), właściwy urząd skarbowy (kod urzędu) oraz danych dotyczących dokumentów sprzedażowych i zakupowych. Póki co JPK _VAT musi być opatrzony bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, czyli e-podpisem z certyfikatem, za który trzeba zapłacić. O ile jest on popularnym narzędziem wśród dużych, średnich czy nawet małych firm, nie jest tak często używany wśród mikroprzedsiębiorców.

 

Jaki jest cel wprowadzenia JPK

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, celem wprowadzenia JPK jest umożliwienie podatnikom przekazywania informacji organom podatkowym w formie elektronicznej. Takie rozwiązanie ma być dla nich mniej uciążliwe i tańsze.

W rzeczywistości najistotniejszym celem wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego jest skrócenie czasu kontroli podatkowej oraz poprawa jej wyników. W niebudzących wątpliwości przypadkach ta forma udostępniania informacji pozwoli odstąpić od kontroli.

 

 

Źródło
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl
http://ksiegowosc.infor.pl
http://www.finanse.mf.gov.p
https://businessinsider.com.pl